Raportarea performanței sustenabilității reflectă angajamentul Fondital față de mediu, societate și management responsabil din punct de vedere etic.

Rezultatul acestui proces este cea de-a doua ediție a Raportului de Sustenabilitate care raportează perioada de trei ani 2020-2021-2022 și a fost întocmit conform standardelor internaționale ale Global Reporting Initiative (GRI) și verificat de o terță parte independentă.

Sustenabilitatea unei companii este fundamentală într-o lume în schimbare rapidă: reprezintă modelul de afaceri de urmat pentru a funcționa astăzi și în viitor. Integrarea practicilor de sustenabilitate în activitățile companiei ajută la conservarea resurselor, la promovarea unui impact pozitiv asupra societății și asupra mediului, precum și la satisfacerea nevoilor consumatorilor din ce în ce mai sensibili.

ANGAJAMENTUL ESG

 

ENERGIA
eficienta si noi vectori

EMISII
monitorizare continuă

DEŞEURI
management și valorificare internă

    

INSTRUIRE
crestere personala

BUNĂSTARE
bunăstarea colaboratorilor și a familiilor acestora

TERITORIU
proiecte pentru tinerele generații

    

SISTEME DE MANAGEMENT CERTIFICATE
confirmarea angajamentului și calității organizației

LANȚ DE APROVIZIONARE
durabilitate în afara granițelor companiei

RESPONSABILITATEA DE AFACERI
managementul etic și protecția împotriva comportamentului ilicit

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”