În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (Regulamentul european general privind protecția datelor), furnizăm informațiile necesare privind prelucrarea datelor personale efectuate prin intermediul acestui site web. Informațiile nu trebuie considerate valabile pentru alte site-uri care pot fi consultate prin link-uri de pe site-ul web al operatorului, care nu este considerat în niciun fel responsabil pentru site-urile web ale unor terțe părți. Aceasta este o informație conform art. 13 din Regulamentul 2016/679 al UE și se inspiră, de asemenea, din dispozițiile Directivei 2002/58 / CE, actualizată prin Directiva 2009/136 / CE, privind cookie-urile, precum și dispozițiile Autorității italiene pentru protecția datelor din 08.05. 2014 privind cookie-urile.

OPERATORUL DATELOR este FONDITAL S.p.A., cu sediul în Vobarno (BS) - Via Cerreto, 40, în persoana reprezentantului legal pro-tempore (denumit în continuare "operator" sau "operator de date"). În orice moment, puteți contacta operatorul de date la următoarele adrese: postă pe hârtie: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40, Vobarno (BS); email: privacy@fondital.it; zona de contact https://www.fondital.com/it/it/contacts.

Operatorul poate numi alte subiecte, interne ale companiei, autorizate și instruite în mod corespunzător să efectueze operațiuni de prelucrare sub autoritatea operatorului de date, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul UE. 2016/679. Operațiunile de prelucrare pot fi de asemenea efectuate în numele operatorului de date de către părți externe numite în mod corespunzător ca procesatoare de date în conformitate cu art. 28 din Regulamentul UE. 2016/679. O listă completă și actualizată a procesatorilor de date este disponibilă la sediul proprietarului, la contactele indicate mai sus.

2.DATELE PROCESATE

Date cu caracter personal: orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană este condsidată identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, printr-o referință specifică, cum ar fi un nume, un număr de identificare, o poziție geografică, o identificare online sau orice element caracteristic specific fizic, fiziologic, genetic, psihic, economic, cultural sau social identitate (cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.).

Datele de navigație: Sistemele IT și procedurile software dedicate exploatării acestui site dobândesc, în timpul funcționării lor regulate, unele date cu caracter personal care sunt implicite în transmiterea protocoalelor de comunicare pe interrnet. Aceste informații nu sunt achiziționate pentru a fi asociate cu persoanele vizate identificate, însă, prin însăși natura lor, respectivele informații pot permite identificarea utilizatorilor prin prelucrare și asociere la datele posedate de terți. În această categorie de date există adrese IP și nume de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatori pentru a se conecta la site-ul web, adresele identificatorului resurselor unice ale resurselor solicitate, ora solicitării, metodele utilizate pentru trimiterea solicitării către server, dimensiunile a fișierului obținut ca răspuns, numerele de cod care indică starea răspunsului serverului (rezultat, eroare etc.) și alți parametri legați de sistemul de operare și de mediul computerului utilizatorului. Datele sunt utilizate exclusiv pentru a extrage informații statistice anonime despre utilizarea site-ului pentru a monitoriza funcționarea normală și pentru a fi anulate imediat după procesare.

Întreținerea

Datele personale ale utilizatorului pot fi tratate cu metode suplimentare și vizează relația cu întreținerea site-ului web.

Datele furnizate în mod deliberat de către utilizator

Trimiterea opțională și deliberată a datelor personale (de exemplu prin e-mailuri către adresele de e-mail enumerate pe acest site sau prin completarea unui formular de înregistrare sau a unui formular pentru a solicitarea de cataloage, liste de prețuri și fișele tehnice existente pe acest site) presupune achiziționarea și prelucrarea de catre Operatorul de date a celor furnizate în mod deliberat, inclusiv numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte date posibile furnizate pentru a primi acces în anumite zone ale site-ului (ex : Ocupație) cum ar fi zona de înscrieri,zona de download, zona de evenimente. În plus, pe acest site vor fi furnizate informații sumare specifice cu privire la procesarea datelor de către utilizatori (ex. Aplicații "lucrează cu noi").

Cookies

Pentru informații suplimentare despre modulele cookie utilizate pe acest site, consultați politica noastră privind cookie-urile

 

3.SCOPUL SI BAZA LEGALA A PROCESULUI

Datele cu caracter personal furnizate în mod deliberat vor fi prelucrate în conformitate cu condițiile de legalitate stabilite în art. 6 alineatul 1 litera F, Regulamentul UE 2016/679 (interes legitim al operatorului, ținând cont de așteptările legitime ale subiectului datelor la momentul și în contextul colectării datelor personale, deoarece subiecții se pot aștepta ca o prelucrare a datelor poate avea loc) pentru următorul scop:

  1. Referitor la datele de navigație, obțineți informații statistice anonime privind utilizarea site-ului web și monitorizați funcționarea sa normală
  2. La solicitarea utilizatorului, trimiterea informațiilor / documentelor / serviciilor solicitate de utilizator prin completarea unui formular de înregistrare sau a unui formular pentru a solicita cataloage / fișele de date / lista de prețuri și / sau contacte
  3. La solicitarea utilizatorului, personalul selectează si evaluează cererile depuse prin completarea formularului în zona "lucrează cu noi"a site-ului web sau prin adresele de e-mail enumerate pe site.
  4. Referindu-se la adresa de e-mail furnizată de utilizator în contextul vânzării unui produs / serviciu, în scopuri de marketing direct, care vizează vânzarea directă a produselor sau serviciilor operatorului similare cu cele deja achiziționate de utilizator / client.

Prelucrarea datelor va fi în conformitate cu condițiile legii în temeiul art. 6, paragraful 1, litera a) Regulamentul UE. 2016/679 (consimțământul părții interesate) în următoarele scopuri:

  1. consimțământul prealabil, în scopul comercializării directe, trimiterii de buletine de știri, materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetări de piață sau de comunicare comercială - prin mijloace automate, prin e-mail, fax, mesaje SMS sau de altă natură, precum și prin apeluri telefonice prin operator și prin poștă electronică - și trimiterea materialelor pentru a detecta gradul de satisfacție, materialul promoțional sau evenimentele și inițiativele inerente ale operatorului;
  2. consimțământul prealabil, în scopuri de marketing direct, trimitere de buletine de știri, materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de studii de piață sau de comunicare comercială - prin mijloace automate, e-mail, fax, mesaje SMS sau alt tip, precum și prin apeluri telefonice prin intermediul operatorului și prin poștă electronică - și trimiterea de materiale pentru studiul satisfacției, a materialelor promoționale sau a evenimentelor și inițiativelor companiilor Grupului Fondital ( filiale, asociați și afiliați)
  3. consimțământul prealabil, pentru scopuri de profil sau pentru a permite operatorului de date să proceseze profilurile utilizatorilor / consumatorilor și să analizeze sau să prezică aspecte privind preferințele personale sau interesele persoanei vizate, obiceiurile de cumpărare, poziția geografică, pentru a da utilizator / consumator un serviciu personalizat și să direcționeze propunerile comerciale de interes pentru utilizator

Prelucrarea datelor va fi în conformitate cu condițiile legii în temeiul art. 6 lett. b) și c) Regulamentul UE. 2016/679 (obligații contractuale și legale) în următoarele scopuri:

  1. gestionarea administrativ-contabilă a bunurilor / serviciilor furnizate de Fondital prin intermediul zonei de comerț electronic a site-ului web

 

4. ADRESE DE DATE SAU CATEGORII DE ADRESE DE DATE

Datele cu caracter personal furnizate pot fi divulgate: - unei societăți aparținând Grupului Fondital; - furnizori de servicii pentru gestionarea sistemului informatic utilizat de operator și rețelele de telecomunicații (inclusiv e-mail, platforma web, site-ul internet, trimiterea buletinelor informative); agenții, studiouri sau companii în contextul parteneriatelor de asistență și consultanță în scopurile descrise mai sus; furnizori de servicii în legătură cu comenzile utilizatorului prin intermediul zonei de comerț electronic; autoritățile competente pentru respectarea obligațiilor legale și / sau dispozițiilor organelor publice, la cerere. Subiectele aparținând categoriilor menționate mai sus îndeplinesc funcția de procesator de date sau operează în autonomie completă ca operatori de date separați. Lista procesatoarelor de date este actualizată în mod constant și disponibilă la biroul operatorului și prin contactele enumerate mai sus.

5. TRANSFERUL DE DATE ÎNTRE ȚĂRILE TERȚE ȘI / SAU O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ ȘI GARANȚII

Datele cu caracter personal furnizate nu vor fi divulgate și pot fi transferate către țări din afara UE, pentru a se conforma scopurilor menționate mai sus, în limitele și în condițiile prevăzute la art. 44 și a prescripțiilor din Regulamentul (UE) 2016/679. În mod specific, datele vor fi transferate numai: - țărilor terțe sau organizațiilor internaționale pentru care Comisia a intervenit cu o evaluare a caracterului adecvat (articolul 45 din Regulamentul UE 2016/679); - față de țările terțe sau organizațiile internaționale care au oferit garanții adecvate și cu care persoana în cauză are dreptul la acțiune și căi de atac efective (articolul 46 din Regulamentul UE 2016/679), inclusiv prin clauze contractuale și alte dispoziții de la articolul 46 alineatul ; - față de organizațiile internaționale ale țărilor terțe, pe baza excepțiilor în situații specifice (articolul 49 din Regulamentul UE 2016/679). Partea interesată poate obține informații despre garanțiile furnizate de operatorul de date pentru transferul de date prin contactarea operatorului de date cu contactele descrise mai sus.

6. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR SAU CRITERIILE PENTRU DETERMINAREA PERIOADEI

Operațiunea va fi efectuată în mod automat și manual, cu metode și instrumente menite să asigure o maximă securitate și confidențialitate, de către persoanele desemnate în mod specific.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 lit. e) din Reg. UE 2016/679, datele cu caracter personal colectate vor fi stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă care nu depășește atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Timpii de păstrare a datelor personale furnizate depind de scopul prelucrării efectuate:

a) scopuri legate de datele de navigație pentru funcționarea tehnică corectă a site-ului: stocare numai pentru sesiunea asociată, după care datele sunt șterse;

b) scopuri de potrivire a cererii de informații / documente / contacte (12 luni);

c) pentru scopuri administrative / contabile / financiare legate de furnizarea unui bun / serviciu (10 ani);

d) colectarea datelor pentru selectarea personalului (24 de luni);

e) comunicarea directă sau comunicarea promoțională (24 luni);

f) profilarea (12 luni)

7. NATURA ACORDULUI ȘI A LIPSEI ACORDULUI

Furnizarea datelor dvs. personale în scopurile menționate la punctul 3 litera h) din această declarație este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale legate de furnizarea de bunuri / servicii Fondital prin intermediul site-ului web de comerț electronic. Un refuz va face imposibilă furnizarea bunului / serviciului solicitat prin intermediul zonei de comerț electronic. Furnizarea datelor dvs. personale în scopurile menționate la paragraful 3 literele a) b) c) d) din această declarație este necesară pentru: a căuta pe site-ul web, a vă conforma solicitărilor, a evalua cererea dvs., a trimite informații despre afacerile dvs. (dacă sunteți deja clientul nostru). Orice refuz de a furniza date implică  incapacitatea de a naviga pe site, de a fi contactat și / sau de a primi informații și / sau documente necesare, de a primi comunicări de marketing. Furnizarea de date cu caracter personal și consimțământul pentru prelucrarea în scopurile menționate la punctele 3 lit. e) f) și g) a acestei declarații (marketing direct de către operatorul de date / comunicare către celelalte companii ale Grupului Fondital pentru scopuri de marketing / utilizarea profilului utilizatorilor) este opțional. Orice refuz al consimțământului va însemna că datele dvs. nu vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct și / sau nu vor fi divulgate companiilor din grup în scopuri de marketing și / sau nu vor fi procesate în scopuri de profil.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Vă puteți exprima drepturile descrise de articolele 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din Regulamentul (UE) 2016/679 contactând Operatorul la adresele de mai sus. Aveți dreptul, în orice moment, să obțineți de la Operator accesul la datele dvs. cu caracter personal și să solicitați informațiile referitoare la scopurile, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii cărora le vor fi comunicate datele cu caracter personal, cu referire în special la destinatarii din țările terțe, perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile pentru definiția acesteia; existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri. Aveți dreptul să rectificați, să ștergeți datele dvs. cu caracter personal sau să restricționați prelucrarea acestora. În cazul în care prelucrarea are la bază articolul 6 alineatul (1) litera (a), sau articolul 9 alineatul (2) litera (a), aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment, fără a prejudicia legalitatea prelucrării bazate pe acordul exprimat înainte de revocare. Aveți dreptul să fiți informați cu privire la existența unor garanții adecvate legate de transferul datelor dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) 2016/679. Aveți dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal; în acest caz Operatorul vă va furniza datele dvs. cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de către un dispozitiv automat, și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator de date. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litere e) sau e), inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personale în acest scop, inclusiv crearea de profiluri în măsura în care aceasta are legătura cu acțiunile de marketing direct. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau care afectează persoana dvs. în mod similar într-o măsură semnificativă. Fără a aduce un prejudiciu oricăror altor căi de atac administrative sau judiciare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă Regulamentul (UE) 2016/679, aveți dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere

9. SCHIMBĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Operatorul are dreptul de a modifica, actualiza, adăuga sau elimina porțiuni ale acestei declarații de confidențialitate la discreția sa și în orice moment. Persoana vizată este obligată să verifice periodic orice modificare. Pentru a facilita această verificare, informațiile vor conține indicarea datei actualizării informațiilor. Utilizarea site-ului, după publicarea modificărilor, va constitui acceptarea acestuia

 

OPERATOR PRELUCRARE DATE - FONDITAL S.P.A.Document actualizat la : 1/11/2022 1:37:57 PM

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”