„Všetko je energia a to je všetko, čo tu je“ Albert Einstein

 

Fondital si je vedomý rozsahu svojej energetickej spotreby, a preto podporuje neustále zlepšovanie svojej energetickej hospodárnosti s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany energetických zdrojov pomocou vhodných prostriedkov a štruktúr, implementáciou, uplatňovaním a udržiavaním v súlade so systémom energetického hospodárenia s požiadavkami normy ISO 50001: 2018

 

 

STIAHNUŤ CERTIFIKÁT

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”