Zodpovednosť je jeden z princípov, na ktorých stojí vízia spoločnosti Fondital. Skutočne, s cieľom dosiahnutia najlepších podmienok bezpečnosti, korektnosti a transparentnosti v rámci vlastnej organizácie, pri výkone aktivít a vo vzťahoch s obchodnými partnermi, spoločnosť Fondital aplikovala dňa 28.02.2022 model organizácie, riadenia a kontroly upravený zákonným dekrétom č. 231/2001.

HODNOTY
Model predpokladá existenciu etického kódexu, ktorý popisuje hodnoty, na ktorých sa zakladá spoločnosť Fondital a ktoré musia zdieľať všetky subjekty, s ktorým samotná spoločnosť spolupracuje. Takýto etický kódex je k dispozícii po kliknutí na odkaz, ktorý sa nachádza na päte tejto webovej stránky.

USMERNENIA
Model ustanovuje aj sériu procedúr (protokolov), ktoré sú zamerané na obmedzenie možností spáchania trestných činov a administratívnych priestupkov tak, že čo najlepšie upravia mnohé aspekty riadenia podniku.

KONTROLA
Model nakoniec predpokladá existenciu kontrolného organizmu, ktorý sa skladá z interných i externých spolupracovníkov podniku, má za úlohu dozerať na aplikáciu, efektivitu a aktualizáciu samotného modelu.

Prijatie modelu ďalej posilňuje úlohu spravodlivosti a korektnosti ako konštantného spôsobu konania spoločnosti Fondital.

Predajná sieť

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”