Našim poslaním je vyrábať za pomoci najnovších priemyselných technológií kvalitné systémy vykurovania a kvalitné štrukturálne odliatky pre sektor automotive. Snažíme sa pracovať efektívne, znižujeme našu spotrebu energie a podporujeme udržateľné procesy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Okrem toho chceme byť pre teritórium, v ktorom pôsobíme, centrom kompetencií s pridanou hodnotou.

 

Chceme byť inovatívnou spoločnosťou, pomocou trvalo udržateľných procesov chceme vyrábať účinné produkty vytvárajúc vzťahy a partnerstvá s našimi investormi, chceme zhodnocovať naše zakorenenie v miestnej komunite, aby sme boli referenčným bodom na globálnej úrovni.

INOVÁCIE

Každá inovácia a digitalizácia spoločnosti zapadá do životaschopnej stratégie prinášajúcej konkurenčné výhody na rozvíjajúcom sa trhu. Plán Priemysel 4.0 prispieva ku zmene a zlepšovaniu aspektov spoločnosti, ktoré podporujú trvalú udržateľnosť, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti pracovníkov, ako aj ku zabezpečovaniu vyššej produktivity a kvality, prostredníctvom monitorovania procesov. Inovovať znamená aj neustále investovať do skvalitňovania procesov a produktov a vyhradiť zdroje na starostlivosť o infraštruktúru.
 

TÍMOVÝ DUCH

Pre rast spoločnosti je kľúčový príspevok každého pracovníka. Potvrdením tejto skutočnosti je logo našej spoločnosti, kde zelený lístok margaréty symbolizuje všetkých pracovníkov.

ODOLNOSŤ

Rovnako ako je každý náš produkt testovaný na odolnosť voči nárazom a zlomeniu, tak isto i celý podnikový systém má v sebe zabudovanú schopnosť transformovať sa, reagovať pozitívnym spôsobom na zmenu a vnímať ju ako príležitosť na rast.

NASADENIE A SVEDOMITOSŤ

Nasadenie pri práci je hodnota, ktorá je vlastná našej lokálnej kultúre. Je synonymom vášne a svedomitosti: zameranie sa na detaily a starostlivosť o nich sú skutočne črtami, ktoré vedú všetky aktivity, ktorými sa v spoločnosti zaoberáme, a ktoré sa transformujú do výroby inovatívneho a kvalitného výrobku.

TRANSPARENTNOSŤ

Transparentnosť a efektivita pri komunikácii vytvárajú vo vnútri i mimo spoločnosti atmosféru dôvery. Priama a transparentná komunikácia s vlastnými spolupracovníkmi iniciuje proces zainteresovanosti, v rámci ktorého sa všetci identifikujú s tým, čím spoločnosť je a s tým, čo robí. Rovnako, transparentnosť voči vlastným externým investorom znamená šírenie pravdivého obrazu o spoločnosti, o jej aktivitách a výrobkoch: znamená budovanie dôvery u klientov, dodávateľov, organizácií a inštitúcií.
 

DUCH „LOKÁLNEJ GLOBALIZÁCIE“

Spoločnosť je pevne zakorenená vo Vallesabbia, ale zároveň má v sebe aj impulz k expanzii na medzinárodné trhy, na ktorých sú jej produkty uznávané a spájané s kvalitou a značkou made in Italy.

INTEGRÁCIA

Integrácia je pre nás synonymom koordinácie, organizácie a optimalizácie procesov a úloh v rámci spoločnosti a celej skupiny Silmar Group.

Predajná sieť

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”