Raportowanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju odzwierciedla zaangażowanie Fondital w ochronę środowiska, społeczeństwo i etycznie odpowiedzialne zarządzanie.

Efektem tego procesu jest druga edycja Raportu Zrównoważonego Rozwoju raportującego trzyletni okres 2020-2021-2022, który został sporządzony według międzynarodowych standardów Global Reporting Initiative (GRI) i zweryfikowany przez niezależną stronę trzecią.

Zrównoważony rozwój firmy ma fundamentalne znaczenie w szybko zmieniającym się świecie: reprezentuje model biznesowy, który należy stosować, aby móc działać dziś i w przyszłości. Włączanie zrównoważonych praktyk do działań firmy pomaga chronić zasoby, promować pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, a także odpowiadać na potrzeby coraz bardziej wrażliwych konsumentów.

ZOBOWIĄZANIE ESG

 

Environment, vista stabilimento con fiume

ENERGIA
efektywność i nowe wektory

EMISJE
ciągłe monitorowanie

ODPADY
zarządzanie wewnętrzne i waloryzacja

    

Social, corso formazione

SZKOLENIA
rozwój osobisty

WELFARE
dobro współpracowników i ich rodzin

TERYTORIUM
projekty dla młodszego pokolenia

    

Governance

CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
potwierdzenie zaangażowania i jakości organizacji

ŁAŃCUCH DOSTAW
zrównoważony rozwój poza granicami firmy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA
zarządzanie etyczne i ochrona przed nielegalnym zachowaniem

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”