Odpowiedzialność jest jedną z zasad, na których opiera się wizja Fondital. To właśnie w celu uzyskania maksymalnych warunków bezpieczeństwa, poprawności i przejrzystości w swojej organizacji, w prowadzeniu działalności i w relacjach z partnerami handlowymi Fondital w dniu 28.02.2022 r. przyjął Model organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z dekretem ustawodawczym 231/2001.

WARTOŚCI

Model przewiduje kodeks etyczny, który opisuje wartości, na których opiera się Fondital i które muszą inspirować wszystkie podmioty, z którymi działa. Ten kodeks etyczny jest dostępny po kliknięciu w dedykowany link, który można znaleźć na dole tej strony.

DYSCYPLINA

Model przewiduje również szereg procedur (protokołów), które mają na celu zapobieganie ryzyku przestępstw i wykroczeń administracyjnych, regulując w możliwie najlepszy sposób wiele aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

KONTROLA

Model przewiduje również obecność organu kontrolnego, składającego się zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych współpracowników firmy, którego zadaniem jest nadzorowanie stosowania, skuteczności i aktualizacji samego Modelu.

Przyjęcie tego modelu dodatkowo motywuje wzmacnianie sprawiedliwości i uczciwości Fondital jako stałego modus operandi.

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”