Odpowiedzialność jest jedną z zasad, na których opiera się wizja Fondital. To właśnie w celu uzyskania maksymalnych warunków bezpieczeństwa, poprawności i przejrzystości w swojej organizacji, w prowadzeniu działalności i w relacjach z partnerami handlowymi Fondital w dniu 28.02.2022 r. przyjął Model organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z dekretem ustawodawczym 231/2001.

WARTOŚCI
Model przewiduje kodeks etyczny, który opisuje wartości, na których opiera się Fondital i które muszą inspirować wszystkie podmioty, z którymi działa. Ten kodeks etyczny jest dostępny po kliknięciu w dedykowany link, który można znaleźć na dole tej strony.

DYSCYPLINA
Model przewiduje również szereg procedur (protokołów), które mają na celu zapobieganie ryzyku przestępstw i wykroczeń administracyjnych, regulując w możliwie najlepszy sposób wiele aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

KONTROLA
Model przewiduje również obecność organu kontrolnego, składającego się zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych współpracowników firmy, którego zadaniem jest nadzorowanie stosowania, skuteczności i aktualizacji samego Modelu.

Przyjęcie tego modelu dodatkowo motywuje wzmacnianie sprawiedliwości i uczciwości Fondital jako stałego modus operandi.

Wszyscy interesariusze zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania Radzie Nadzorczej wszelkich odstępstw, naruszeń lub podejrzeń naruszenia ich znajomości Kodeksu Etyki, która analizuje zgłoszenie, ewentualnie wysłuchując autora i osoby odpowiedzialnej za domniemane naruszenie. Organ Nadzorczy dołoży wszelkich starań, aby zgłaszać Radzie Dyrektorów wszelkie naruszenia Kodeksu w celu podjęcia niezbędnych środków.

Zgłoszenia do Rady Nadzorczej przez dowolnego pracownika, dyrektora, firmę zewnętrzną w ogólności lub innego interesariusza mogą być składane przez:

- e-mail na adres odv@fondital.it;

- korespondencja zwykła skierowana do Rady Nadzorczej na adres: Fondital Spa, zarezerwowana dla Rady Nadzorczej, via Cerreto 40 - 25079 Carpeneda di Vobarno (BS).

Rada Nadzorcza działa w taki sposób, aby zagwarantować sygnalistom od wszelkiego rodzaju działań odwetowych, rozumianych jako działanie mogące wywołać choćby samo podejrzenie dyskryminacji lub ukarania zgodnie z ustawą nr 179 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zapewniona jest również poufność tożsamości sygnalisty i osoby zgłaszanej, bez uszczerbku dla dobrej wiary i zobowiązań prawnych.

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”