Naszą misją jest produkcja systemów grzewczych i odlewów konstrukcyjnych dla sektora motoryzacyjnego, tworzenie wysokiej jakości produktów z wykorzystaniem najnowszych technologii przemysłowych. Dążymy do efektywnego działania, minimalizowania zużycia energii i promowania zrównoważonych procesów szanujących środowisko. Chcemy też być centrum kompetencji na obszarze, w którym działamy.

 

Chcemy być firmą innowacyjną w tworzeniu wydajnych i zrównoważonych produktów, budowaniu trwałych relacji partnerskich z naszymi klientami, wzmacnianiu naszych lokalnych korzeni, aby były one globalnym punktem odniesienia.

INNOWACJA

Dziś innowacje i cyfryzacja przedsiębiorstwa stanowią kluczową strategię utrzymania konkurencyjności na zmieniającym się rynku. Przemysł 4.0 przyczynia się do zmiany i poprawy zrównoważonego rozwoju naszej firmy, zwiększenia kompetencji pracowników, a także zapewnienia większej produktywności i jakości poprzez ciągłe monitorowanie procesów. Innowacja oznacza również ciągłe inwestowanie w ulepszanie procesów i produktów oraz przeznaczanie specjalnych srodków na opiekę nad obiektami.
 

PRACA ZESPOŁOWA

Wkład każdego pracownika jest niezbędny dla rozwoju firmy. Dowodem na to jest logo naszej firmy, na którym zielony listek stokrotki symbolizuje wszystkich pracowników.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Tak jak każdy z naszych produktów jest testowany pod kątem odporności na uderzenia i pęknięcia, tak cały system firmy ma nieodłączną zdolność do transformacji i pozytywnego reagowania na zmiany, traktując to jako okazję do ulepszeń.

ZAANGAŻOWANIE I DOKŁADNOŚĆ

Zaangażowanie się w pracę jest nieodłączną wartością kultury naszego terytorium. Jest synonimem pasji i dokładności: dbałość o szczegóły to właściwie cechy, które kierują wszystkimi naszymi działaniami biznesowymi i które przekładają się na tworzenie produktów innowacyjncyh o wysokej jakości.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzystość i skuteczność w komunikacji generuje zaufanie i wiarygodność wewnątrz i na zewnątrz firmy. Możliwość bezpośredniej i przejrzystej komunikacji z pracownikami generuje proces zaangażowania, w którym każdy identyfikuje się z tym, czym jest firma i czym się zajmuje. W ten sam sposób bycie transparentnym wobec swoich zewnętrznych interesariuszy oznacza szerzenie prawdziwego wizerunku firmy, jej działań i produktów: oznacza budowanie zaufania do klientów, dostawców, podmiotów i instytucji.
 

"GLOCAL"

Firma jest silnie zakorzeniona w regionie Vallesabbia, ale jednocześnie dąży do ekspansji na rynkach międzynarodowych, gdzie jej produkt jest rozpoznawalny i kojarzony z cechą wysokiej jakości i „made in Italy”.

INTEGRACJA

Integracja jest dla nas równoznaczna z koordynacją, organizacją i optymalizacją procesów i funkcji wewnątrz firmy jak i w całej Grupie Silmar.

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”