Fondital od zawsze i z determinacją dąży do ciągłego doskonalenia. Z tego powodu, począwszy od 2019 roku, stworzył ustrukturyzowaną ścieżkę zrównoważonego rozwoju, której efektem było opublikowanie w 2020 roku pierwszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju, sporządzonego według standardów GRI obowiązujących na poziomie międzynarodowym.
Nowa świadomość strategii zrównoważonego rozwoju pozwoliła firmie wypracować nowy sposób działania i zdefiniować cele firmowe z nowej perspektywy stawiając w centrum zasady zrównoważonego rozwoju i budując ciągły dialog z partnerami.

PRODUKTY I PARTNERSTWO
Wspólny wzrost przy minimalnym wpływie na środowisko

Grzejniki
Nasz historyczny produkt, który zawsze był przyjazny środowisku, ponieważ jest wykonany w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Pokazuje to, że takie aspekty jak jakość, materiał z recyklingu, możliwość recyklingu i dbałość o środowisko mogą współistnieć.
Kotły
Dzięki technologii kondensacyjnej możliwe jest uzyskanie redukcji zużycia o 30% w porównaniu z tradycyjnym kotłem.
Pompy ciepła
Przyczynić się w konkretny sposób do osiągnięcia europejskich celów „Ram klimatyczno-energetycznych 2030”.
Motoryzacja
Oferując naszym klientom aluminium z recyklingu, promujemy wzrost świadomości rynku, poprawiając ślad węglowy produktów.
Partnerstwo
Rozwijać się razem z naszymi partnerami poprzez tworzenie powiązań w każdym sektorze, w którym działamy, wspólne tworzenie konkretnych rozwiązań i innowacji na rzecz wzrostu współpracy, rozwoju rynku, wzrostu zatrudnienia i umiejętności.
Wsparcie techniczne
Plusy Fonditala i wsparcie techniczne w terenie:
1. Bezpośredia komunikacja
2. Rozwój osobistej relacji i bezpośrednich kontatów pomiędzy Fonditalem a centrami wsparcia technicznego
3. Ciągłe szkolenia zawodowe

ŚRODOWISKO I ENERGIA
Opracowywanie wysokiej jakości produktów z materiałów pochodzących z recyklingu,
które są innowacyjne i pozwalają na optymalizację zużycia energii w fazie użytkowania

Wydajność
Tworzenie doskonałych jakościowo produktów poprzez wydajne procesy również pod względem energetycznym, poprzez wdrożenia nowych urządzeń i ciągłych szkoleń, które przede wszystkim pozwalają uniknąć marnowania zasobów.

PRACOWNICY I ŚRODOWISKO PRACY
Osiągąc ambitne cele biznesowe poprzez zwrócenie uwagi na zasoby i potrzeby pracowników

Welfare
Zwraca uwagę na potrzeby swoich współpracowników, stale promując inicjatywy na rzecz ich dobrego samopoczucia zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym.
Szkolenia
Wspiera wszystkich pracowników w ich rozwoju zawodowym i osobistym, inwestując w wiedzę i umiejętności.
Bezpieczeństwo
Rozpowszechnianie kultury bezpieczeństwa i właściwego postępowania, tak aby każdym działaniu kierowała postawa odpowiedzialności.

TERYTORIUM I SPOŁECZNOŚĆ
Przyczynić się do rozwoju technicznego i kulturalnego społeczności

Kochamy szkoły
Wspierając młodych ludzi na ich ścieżce edukacyjnej i przyczyniając się do ich edukacji i szkoleń poprzez wzmacnianie relacji między szkołą a przedsiębiorstwem.

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”