Sprawozdanie finansowe 2021 Silmar Group

LICZBY

Grupa Silmar, to zespolona grupa wiodących firm z branży: ogrzewania, odlewów aluminiowych z recyklingu, wodno-kanalizacyjnych, recyklingu tworzyw sztucznych i ochrony przeciwpożarowej, działa na światowym rynku z 30 zakładami produkcyjnymi.


Spółki Grupy potwierdzają silne predyspozycje do inwestycji, planując zainwestować 200.000.000 € w kolejnych trzech latach z przeznaczeniem na:

 

  • Najnowocześniejsze systemy zapewniające maksymalną efektywność produkcyjną, energetyczną i środowiskową;
  • Badania i Rozwój: laboratoria najnowszej generacji;
  • Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania;
  • Szkolenia, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie personelu;
  • Uzyskanie i utrzymanie uznanych na całym świecie certyfikatów w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa, energii, jakości, zrównoważonego rozwoju i etyki.
    2020 2021 Różnica %
Obroty 877.446.000 1.217.250.000 + 39%
Inwestycje 57.843.000 62.973.000 +9%
MOL/EBITDA 121.118.000 174.641.000 +44%
Amortyzacje 43.405.000 60.512.000 +39%
Dochód netto 53.507.000 85.376.000 +60%
Przepływ gotówki 103.106.000 145.890.000 +41%
Razem Pracownicy NR 3.334 3.548 +6%

Włochy

NR 1.879 1.978  

Za granicą

NR 1.455 1.570  

Dane zbiorcze


KIERUNKI STRATEGICZNE GRUPY SILMAR:

1) ESG
Zaplanowana ścieżka zrównoważonego rozwoju umożliwiła wyjście na przeciw potrzebą udziałowców w zakresie ESG (Środowisko, Społeczność, Zarządzanie). Firmy od ponad dekady dobrowolnie raportują swoje wyniki zgodnie z międzynarodowymi wskaźnikami GRI.


2) ŚWIADCZENIA FIRMOWE
Spółki Grupy Silmar zawsze przykładały dużą wagę do swoich współpracowników, dlatego tak ważne inwestycje przeznaczane są na szkolenia, opiekę społeczną, zdrowie i bezpieczeństwo. Firmy przyjęły plan socjalny, który zapewnia korzyści w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększa możliwości zakupowaą współpracowników i ich rodziny. Grupa przyznała wyróżnienie współpracownikom w związku z osiąganiem wyników korporacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, efektywności produkcji i oszczędności energii. Liczba współpracowników wzrosła o +40% od 2010 roku, stając się biegunem przyciągającym największe talenty w regionie i poza nim.


3) SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
W przekonaniu, że firmy rozwijają się równolegle z terytorium i strukturą społeczną, na której się znajdują, spółki Grupy Silmar kontynuują swój projekt odpowiedzialności społecznej, wspierając wartościowe projekty, które promują rozwój społeczny, sportowy, kulturalny i artystyczny regionu Brescii i jej prowincji. Fundusz Silvestro i Margherita Niboli, powstały w 2020 roku w ramach Fondazione Comunità Bresciana Onlus, chce oddać hołd wizji założycieli, od których wziął swoją nazwę, przekazując dziedzictwo wartości i silnego przywiązania do terytorium. Od 2020 r. wspierane są projekty o łącznej wartości około 1.300.000 €.


4) CYFRYZACJA I CIĄGŁE ULEPSZANIE
Stałe inwestycje są przeznaczone na ciągłą ewolucję technologiczną zakładów i procesów produkcyjnych, środowiskowych, energetycznych i bezpieczeństwa IT.


5) TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W KIERUNKU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
Zgodnie z nowymi dyrektywami europejskimi, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, spółki Grupy Silmar uruchomiły liczne projekty mające na celu transformację energetyczną. Plan przemysłowy doprowadzi spółki Grupy do zerowej emisji CO2 do 2050 roku.


GRUPA SILMAR: PROGNOZA EWOLUCJI NA 2022

Panorama społeczno-gospodarcza pierwszego półrocza 2022 r., z historycznie wysokimi cenami energii i surowców oraz zakłóceniami łańcuchów dostaw w skali globalnej, generuje klimat niepewności i niemożności sporządzania średnioterminowych prognoz.


Sektory, w których działają spółki Grupy Silmar, utrzymują żywy popyt, nawet jeśli spodziewany jest spadek w drugiej połowie 2022 r. ze względu na rosnący wzrost cen surowców energetycznych i krytyczne problemy w poszczególnych łańcuchach dostaw.


Wszystkie spółki Grupy, dzięki przedsiębiorczej wizji zmiany i ciągłego doskonalenia połączonej z solidnością finansową, postanowiły antycypować czasy transformacji energetycznej poprzez:

  1. ciągłą poprawę wydajności zakładów i fabryk;
  2. badania i rozwój nad nowymi zielonymi źródłami energii;
  3. inwestycje w energię odnawialną w autoprodukcji i własnej konsumpcji;
  4. rozwój zrównoważonych produktów, w obiegu zamkniętym i charakteryzujących się niskim śladem węglowym.

Ta wspólna strategia doprowadzi firmy zarówno do zmniejszenia ich zależności od paliw kopalnych, jak i do oferowania przewagi konkurencyjnej w ramach referencyjnych łańcuchów dostaw, obniżając limity emisji CO2 dla klientów końcowych.

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”