„Energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji změnit pouze z jedné formy do jiné“ Albert Einstein

 

Cílem normy ISO 14001 je zlepšit environmentální management organizací Fondital si vybral tento nástroj k neustálému zlepšování svého vlivu na životní prostředí a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí

 

 

STAŽENÍ CERTIFIKACE

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”