Zodpovědnost je jedním z principů, na nichž je založena vize firmy Fondital. Má totiž za cíl dosáhnout podmínek maximální bezpečnosti, korektnosti a transparentnosti uvnitř své organizace, při provádění aktivit a ve vztahu k obchodním partnerům. Firma Fondital 28. 2. 2022 zavedla model organizace, správy a kontroly podle legislativního výnosu D.Lgs 231/2001.

HODNOTY
Model obsahuje etický kodex, který popisuje hodnoty, na nichž je založena firma Fondital a jimiž se musejí inspirovat všechny subjekty, s nimiž pracuje. Tento etický kodex se zpřístupní kliknutím na příslušný odkaz, který naleznete v zápatí těchto internetových stránek.

DISCIPLÍNA
Model kromě toho obsahuje řadu procedur (protokolů), které slouží k prevenci kriminality a administrativních zásahů co nejlepším řízením mnoha aspektů správy firmy.

KONTROLA
Model obsahuje i kontrolní strukturu skládající se z interních i externích spolupracovníků firmy, jejichž úkolem je monitorování uplatňování, efektivity a aktualizace tohoto modelu.

Zavedení modelu dál posiluje zlepšování spravedlnosti a korektnosti jako stálý modus operandi firmy Fondital.

 

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”