Naší misí je vyrábět otopné systémy a konstrukční prvky pro automobilový průmysl a dodávat na trh vysoce kvalitní výrobky, vyráběné za použití nejmodernějších průmyslových technologií. Snažíme se pracovat efektivním způsobem, snížit na minimum spotřebu energie a propagovat udržitelnou výrobu, s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí. V oblasti našeho působení si chceme udržet dobrou pověst vysoce kompetentní a prosperující firmy.

 

Chceme se zaměřovat na inovativní, efektivní a udržitelnou výrobu, vytvářet pevné vztahy s našimi partnery a spolupracovníky, udržovat si naši místní identitu a stát se zajímavými pro globální trh.

INOVACE

V dnešní době je inovace a digitalizace tou nejlepší strategií pro udržení konkurenceschopnosti na trhu. Průmysl 4.0 nám pomáhá ke zvyšování podnikové udržitelnosti, k neustálému profesnímu růstu personálu a k zaručení vyšší produktivity a kvality, prostřednictvím neustálého monitorování procesů. Inovace znamená i neustálé investování do zlepšování procesů a výrobků, stejně jako do péče o infrastruktury.
 

TÝMOVÝ DUCH

Každý z našich zaměstnanců se podílí na růstu naší firmy. Důkazem toho je i naše firemní logo, na kterém zelený okvětní lístek kopretiny představuje celý náš personál.

RESILIENCE

Stejně jako všechny naše výrobky, které jsou podrobovány zkouškám odolnosti proti nárazům a prasknutí, i celý náš podnikový systém musí být schopen pozitivně a rychle reagovat na různé změny a považovat problémy za příležitost k zlepšování.

ODDANOST A PEČLIVOST

Oddanost práci je hluboce zakořeněná v naší firemní filosofii. Je synonymem zanícení a pečlivosti: pozornost a péče věnovaná detailům jsou základními charakteristikami provozu naší firmy, díky kterým jsme schopni dodávat na trh kvalitní a inovativní výrobky.

TRANSPARENTNÍ JEDNÁNÍ

Transparentní a efektivní komunikace a jednání jsou hlavním předpokladem pro získání důvěryhodnosti uvnitř firmy a ve vztazích s našimi partnery. Schopnost komunikovat přímým a transparentním způsobem s našimi zaměstnanci je důležitá pro vytvoření příjemného pracovního prostředí, kde každý ví, kam firma směřuje a bude se snažit odvést co nejlepší práci. Stejně důležité je i transparentní jednání s našimi externími partnery, kteří budou mít jasnou představu o naší činnosti a o našich výrobcích: tímto způsobem si získáme důvěru našich klientů, dodavatelů a veškerých institucí.
 

GLOBÁLNÍ I LOKÁLNÍ MYŠLENÍ

Naše firma má zapuštěné kořeny v oblasti Vallesabbia, ale současně se snaží o budování stále silnější pozice na mezinárodním trhu, dodáváním výrobků vyznačujících se typickou kvalitou produktů Made in Italy.

INTEGRACE

Integrace je pro nás synonymem koordinace, organizační schopnosti a optimalizace procesů a funkcí uvnitř firmy a v celém koncernu Silmar Group.

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”