Společnost Fondital vždy odhodlaně usilovala o neustálé zlepšování. Proto v roce 2019 zahájila proces udržitelného rozvoje, v rámci kterého byla v roce 2020 zveřejněna první Zpráva o udržitelnosti, zpracovaná v souladu s mezinárodně uznávanými standardy organizace GRI. 
Nové povědomí o strategii udržitelnosti umožnilo společnosti vyvinout nový způsob jednání a definovat cíle společnosti ze zcela nové perspektivy, se zvláštním zaměřením na zásady udržitelnosti a posilování dialogu se všemi zainteresovanými stranami.

PRODUKTY A PARTNERSTVÍ
Usilovat o neustálý růst s minimálním negativním dopadem na životní prostředí

Radiátory
Naše tradiční produkty byly vždy udržitelné, jelikož jsou ze 100 % vyrobeny z recyklovaného hliníku. To je důkazem toho, že kvalita, recyklovaný materiál, recyklovatelnost a ekonomická udržitelnost jsou charakteristiky, které lze snoubit.
Kotle
Díky kondenzační technologii je možné dosáhnout snížení spotřeby o 30 % ve srovnání s běžným kotlem.
Tepelná čerpadla
Konkrétním způsobem přispívat k dosažení evropských cílů, stanovených „Rámcem v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030“.
Automobilový průmysl
Nabídnout našim klientům recyklované odlitky ze slitiny hliníku, podporovat kulturní proces povědomí o trhu a optimalizovat uhlíkovou stopu našich produktů.
Partnerství
Růst společně s našimi partnery a budovat vztahy v každém odvětví, ve kterém působíme, společně vyhledávat specifická a inovativní řešení pro zaručení trvalé a efektivní spolupráce, rozvoje trhu a zvyšování zaměstnanosti a kompetencí.
Servisní centra
Kladné stránky společnosti Fondital dle názoru místních servisních center:
1. Řízení personálu a přímá komunikace
2. Budování úzkých a přímých vztahů mezi společnosti Fondital a servisními centry
3. Neustálé odborné školení personálu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGIE
Vyvíjet kvalitní a inovativní produkty z recyklovaných materiálů,
umožňujících zároveň optimalizovat spotřebu energie při používání

Efektivita
Vyrábět vysoce kvalitní produkty za použití efektivních procesů po stránce energie, implementovat nová zařízení a zaručit neustálé školení, se speciálním zaměřením na zabránění plýtvání zdrojů.

SPOLUPRACOVNÍCI A PODNIKOVÁ KULTURA
Usilovat o dosažení ambiciózních podnikových cílů a investovat čas a zdroje pro dosažení spokojenosti spolupracovníků

Welfare
Věnovat pozornost potřebám našich zaměstnanců a přicházet s novými nápady a iniciativami pro jejich spokojenost jak na pracovišti, tak v osobním životě.
Školení
Podporovat profesionální a osobní růst všech spolupracovníků a investovat do jejich vzdělávání a zvyšování kompetencí.
Bezpečnost
Šířit principy bezpečnosti a správných postupů, aby byl každý krok provázen zodpovědným chováním.

ÚZEMÍ A SPOLEČENSTVÍ
Přispívat k technickému a kulturnímu rozvoji společenství

We love schools
Podporovat mládež během školních let a přispívat na jejich vzdělání a výchovu posilováním vztahů mezi školou a podnikem.
Prodejní síť

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”