Spoločnosť

 

 

                                                                                                                                     

Fondital: spoločnosť, ktorú založil jeden človek, sa stala veľkou medzinárodnou skupinou

Rozvíjať inovatívne, účinné a trvalo udržateľné riešenia a načúvať pritom potrebám ľudí.

Silvestro Niboli začal svoju podnikateľskú činnosť v kritickom období, po ťažkých, ale „výchovných“, učňovských rokoch, najprv ako emigrant a potom ako robotník v rôznych kovoobrábacích podnikoch. Mal to, čo sa v dnešných časoch nazýva „vízia“, teda odvážny dlhodobý plán, napriek dobe, keď bolo takmer nemožné predstavovať si alternatívy a príležitosti v tiesnivej atmosfére, keď šlo viac o prežitie ako o sen o lepšom svete a sociálnych podmienkach. V priebehu času tento jediný človek nezostal sám: dnes je Fondital skupinou podnikov obsahujúcou celý výrobný reťazec, ktorá dokáže zaručiť úplnú kontrolu výroby a kvality. Po viac ako štyridsaťročnom vývoji sa Fondital stala priemyselnou skupinou prvoradého významu, lídrom v Taliansku a v hlavných európskych krajinách a tiež hlavným hráčom v krajinách, kde ekonomická transformácia prebieha cez výstavbu nových, modernejších a pohodlných obydlí.

Rozvoj dynamickej a inovatívnej spoločnosti

Inovácia sa rozvíja vďaka vzájomnému pôsobeniu medzi vnútorným prostredím spoločnosti a jej okolím

Prvé výrobné sídlo Fondital je vo Vestone, v doline Valle Sabbia, v jednej z najaktívnejších dolín Brescie v priemyselnej histórii provincie. Na začiatku sa vyrábali tlakovo odlievané radiátory z hliníka určené na vykurovanie domácností; za krátky čas je podnikov päť s celkovým počtom zamestnancov 750. Fondital neustále rastie a presadzuje sa nielen ako najdôležitejší podnik vo Valle Sabbia, ale aj medzi najznámejšími spoločnosťami na medzinárodnej úrovni. Pozitívny vstup na trh podporuje investície a spoločnosť sa ihneď vyznačuje svojím zameraním na inováciu a automatizáciu. Bohatý sortiment a moderné výrobné závody umožňujú Fondital rýchlu a úspešnú expanziu, o ktorej svedčia rôzne získané ocenenia, ktoré oceňujú podnikateľské zásluhy a kvalitu výrobkov spoločnosti.
V roku 2009 bol otvorený nový výrobný podnik Carpeneda 2, ktorý svojou rozlohou 75 000 m2 rozširuje už aj tak početné závody. V tomto závode je umiestnená výroba kotlov a nové riešenia alternatívnych energií (solárna a fotovoltaická); administratívno-riadiace oddelenie, špičkové laboratória na Výskum a Vývoj, ktoré navrhujú a testujú trvanlivosť nových výrobkov; 35 000 m2 skladových priestorov.
Fondital neustále investuje do výskumu a vývoja nových výrobkov. Dôkazom toho je napríklad zakúpenie klimatickej komory na testovanie radiátorov, investícia vo výške 1 milióna eur. V spolupráci s Energetickým oddelením Polytechnickej vysokej školy v Miláne spoločnosť v roku 2009 posilnila interné laboratórium Výskumu a Vývoja zavedením nového vybavenia a posilnením podnikového know-how, s celkovou investíciou 3 milióny eur, so zámerom zlepšiť výkonnosť systémov, zvýšiť spoľahlivosť výrobkov, zvýšiť bezpečnosť vzhľadom na štandardné normy trhu a posilniť ekologickosť výroby. Toto všetko viedlo Fondital k tomu, aby zaregistrovala rôzne patenty vzťahujúce sa na výrobky a aby vynachádzala ďalšie. Oddelenie Výskumu a Vývoja sa v súčasnosti môže opierať o 27 špecializovaných inžinierov, ktorí sa na plný úväzok venujú navrhovaniu výrobkov.

Nové výzvy pre nové horizonty

Rozšíriť hranice, aby sme mohli rásť a uspokojovať nové potreby.

Fondital je neustále rastúca spoločnosť, orientovaná na budúcnosť, ktorá je však silno zakorenená vo svojej histórii a svojho prostredia.
Cieľom na budúce roky je stále väčšia orientácia na potreby zákazníka, aby sme poskytovali vhodné odpovede na každú požiadavku, či už vzhľadom na ponúkané výrobky alebo poskytované služby; posilnenie poradenskej služby a neustále investovanie do výrobných procesov a ľudských zdrojov na ďalšie rozvíjanie výrobkov a získanie nových patentov. Fondital je veľmi moderná a pokroková spoločnosť, ktorá ja stále v pohybe a ktorá sa nikdy neupína na prítomnosť a dosiahnuté úspechy, ale stále vyhľadáva nové. Je to spoločnosť, ktorá rastie a bude rásť spolu s ľuďmi, ktorí v nej každodenne pracujú.

NOVÉ TRHY
Fondital sa stále viac stáva svetovým lídrom vykurovania domácností. Nové trhy si vyžadujú profesionalitu a skúsenosť, ktoré dokáže uspokojiť iba stabilná a inovatívna spoločnosť ako Fondital. Turecko, Rusko, Čína sú iba niektoré z krajín, v ktorých Fondital rozširuje svoju obchodnú sieť.


 

“KVALITA. Kvalita ISO_9001_COL Ponúkame sortiment výrobkov vynikajúcej kvality. 100% dizajn made in Italy a oddelenie Výskumu a Vývoja, ktoré intenzívne spolupracuje s najväčšími medzinárodnými univerzitami. Certifikácia UNI EN ISO 9001, ktorú vydala DNV, potvrdzuje maximálnu pozornosť, ktorú Fondital venuje hľadaniu kvality.”

“NADNÁRODNOSŤ. Sme jedným z vedúcich dodávateľov na trhu na medzinárodnej úrovni v sektore vykurovania. Viacjazyčný personál a zastupiteľské pobočky zaisťujú neustálu prítomnosť na globálnom trhu podľa našej vízie „customer oriented.”

“INOVÁCIA. Sme prvý výrobca tlakovo odlievaných hliníkových radiátorov na svete a do dnešnej doby sme zaviedli neobvykle veľa inovácií a patentov, ktoré sa stali míľnikmi v histórii vykurovania.”

“SPOĽAHLIVOSŤ. Sme spoľahlivým obchodným partnerom. Naše výrobky sú účinné z energetického, inovatívneho a kvalitatívneho hľadiska. Naša organizácia predaja je charakteristická veľkou blízkosťou k zákazníkovi a predpredajnou a popredajnou poradenskou službou.”

“KOMPLETNOSŤ. Ponúkame kompletné riešenia na vykurovanie, vhodné na akékoľvek požiadavky a potreby a preto sme jediný dodávateľ s kompletným balíčkom. Naše výrobky majú jedinečný dizajn a umožňujú úsporu energie a nákladov, pričom chránia životné prostredie.”

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGIA Neustále zlepšujeme naše environmentálne a energetické parametre, aby sme pomocou vhodných prostriedkov a systémov, implementáciou, uplatňovaním a dodržiavaním Systému environmentálneho a energetického manažérstva v súlade s požiadavkami noriem UNI EN ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011, zaručili vysokú úroveň ochrany životného prostredia a energetických zdrojov

Cookies help us providing our services. Using these services, you accept our using cookies Info