ITACA KRB

Itaca KRB je nástenný kondenzačný kotol len na vykurovanie vybavený trojcestným ventilom pre pripojenie k externému ohrievaču vody (voliteľné). Kotol využíva kondenzačnú technológiu, ktorá umožňuje zníženie spotreby, vysokú účinnosť a nízke emisie znečisťujúcich látok.

PLUS

 • Modulačný pomer 1:9
 • Užívateľské rozhranie s dotykovou obrazovkou
 • Modulačné čerpadlo
 • Sériové ovládanie 2 zón vykurovania s teplotnými snímačmi prostredia
 • Programovanie vykurovania externého ohrievača vody (voliteľné)

Technické špecifikácie

 • Výmenník z termopolymérov a antikorovej ocele.
 • Horák s úplným predzmiešavaním
 • Modulačný plynový ventil s konštantným pomerom vzduch/plyn
 • Ventilátor spaľovania s premenlivou rýchlosťou
 • Modulačné obehové čerpadlo so zabudovaným odvzdušňovačom
 • Expanzná nádrž pre vykurovanie s objemom 10 litrov
 • Príprava na pripojenie na GSM modem na zapínanie/vypínanie a zobrazovanie porúch na diaľku (voliteľné)
 • Multifunkčné relé na pripojenie na zariadenia so zónovými ventilmi alebo na solárne zariadenie alebo diaľkovú poplachovú signalizáciu
 • Flexibilita inštalácie vďaka stupňu elektrickej ochrany krytom IPX5D
 • Klasifikácia účinnosti podľa 92/42/EHS: ★★★★
 • Emisná trieda NOx (EN 297):5
 • Dostupnosť výbavy zmeny kotla ako príslušenstvo
 • Široký modulačný rozsah 1:9
 • Elektronické zapínanie, ionizačné zisťovanie plameňa
 • Teplotné snímače NTC na ohreve TÚV a na vykurovaní
 • Zabudovaný trojcestný ventil
 • By-pass

PREPARED FOR CONNECTION TO

 • Externý snímač
 • Diaľkové ovládanie Open Therm
 • Karta na reguláciu zónového vykurovania pre vysokú a nízku teplotu
 • 2 snímače prostredia
 • GSM modem na zapínanie / vypínanie a zobrazovanie porúch na diaľku (voliteľné)
 • Externý ohrievač vody na výrobu teplej úžitkovej vody
 • Solárna karta

  

UŽITOČNÉ DOKUMENTY

Súvisiacich výrobkov

FORMENTERA KRB

Nástenné kondenzačné kotly

ANTEA KRB

Nástenné kondenzačné kotly

View more related Show less correlated

Predajnú sieť

KONTAKTUJTE NYNÍ

Potrebujete pomoc?

vyhľadajte CAT

Požiadajte o informácie

KONTAKTUJTE NYNÍ
Cookies help us providing our services. Using these services, you accept our using cookies Info