GIAVA KRB

Giava KRB je voľne stojaca kondenzačná ohrevná jednotka s predzmiešavaním s ohrievačom teplej úžitkovej vody. Ohrevná jednotka využíva kondenzačnú technológiu, ktorá umožňuje zníženie spotreby, vysokú účinnosť a nízke emisie znečisťujúcich látok.

PLUS

 • Ohrievač vody s objemom 130 litrov s jednoduchou špirálou
 • Užívateľské rozhranie s dotykovou obrazovkou
 • Modulačný pomer 1:9
 • Available in the KRB version with a direct zone, in the KRB-V version with a direct zone and a mixed zone, and in the KRB-Z version with a direct zone and two mixed zones.
 • Čelné prístupové dvierka ku kotlu

Technické špecifikácie

 • Výmenník z termopolymérov a antikorovej ocele.
 • Horák s úplným predzmiešavaním
 • Ventilátor spaľovania s premenlivou rýchlosťou
 • Príprava na pripojenie na GSM modem na zapínanie/vypínanie a zobrazovanie porúch na diaľku (voliteľné)
 • Ohrievač vody s jednou špirálou s objemom 130 litrov
 • Obehové čerpadlo s 3 rýchlosťami a integrovaným odvzdušňovačom
 • PREPÍNACÍ VENTIL SO SERVOPOHONOM
 • Expanzná nádrž pre vykurovanie s objemom 10 litrov
 • Expanzná nádrž TÚV s objemom 5 litrov
 • Funkcia ochrany proti zamrznutiu vykurovania a ohrievača
 • Funkcia ochrany pred baktériou legionella pre ohrievač
 • Bočné hydraulické prípojky
 • Klasifikácia účinnosti podľa 92/42/EHS: ★★★★
 • Emisná trieda NOx (EN 297):5

UŽITOČNÉ DOKUMENTY

Predajnú sieť

KONTAKTUJTE NYNÍ

Potrebujete pomoc?

vyhľadajte CAT

Požiadajte o informácie

KONTAKTUJTE NYNÍ
Cookies help us providing our services. Using these services, you accept our using cookies Info