Firma

 

 

                                                                                                                                     

Fondital: firma založená jedním mužem, která se stala velkou mezinárodní skupinou

Naslouchá potřebám lidí a vyvíjí inovativní, efektivní a trvale udržitelná řešení.

Silvestro Niboli začal svou podnikatelskou činnost v kritickém období po obtížném, ale „formujícím“ učení, nejprve jako emigrant a potom jako dělník v různých kovozpracujících firmách. Byl schopen toho, čemu se v současnosti říká „vize“, to je odvážný dlouhodobý výhled, ačkoliv v této době bylo v tíživé atmosféře téměř nemožné představit si alternativy a příležitosti, když šlo především o přežití - víc než o sen o světě a lepší sociální situaci. Časem ten muž nezůstal sám: dnes je Fondital skupinou firem integrovaných v celém výrobním řetězci, schopnou garantovat celkovou kontrolu výroby a kvality. Po více než čtyřiceti letech vývoje se firma Fondital stala průmyslovou skupinou primární důležitosti, leaderem v Itálii a v nejdůležitějších evropských státech a protagonistou ve státech, kde ekonomická transformace prochází realizací nových, modernějších a komfortnějších obydlí.

Dynamický a inovativní vývoj firmy

Inovace se vyvíjí díky interakci mezi vniřrním a vnějším prostředím.

První výrobní závod  je otevřen ve Vestone ve Valle Sabbia, což je jedno z údolí u města Brescia, důležitých z hlediska průmyslové historie provincie. Zpočátku vyrábí tlakově lité hliníkové radiátory určené k vytápění domácností. Během krátké doby je závodů pět, s celkem 750 pracovníky. Fondital se neustále rozrůstá a stává se nejen nejdůležitější firmou ve Valle Sabbia, ale i jednou z nejznámějších firem na mezinárodní úrovni. Pozitivní vývoj na trhu podporuje investice a pro firmu se okamžitě stává význačnou kvůli své pozornosti věnované inovacím a automatizaci. Strukturovaný sortiment a výrobní zařízení umožňují firmě Fondital rychlou a úspěšnou expanzi, jejíž důkazem jsou různá ocenění udělovaná podnikům a kvalitním výrobkům.
V roce 2009 je otevřen nový výrobní závod Carpeneda 2, který se svými 75 000 m2 rozšiřuje již tak velký počet provozoven. V této struktuře se nachází výroba kotlů a nová řešení alternativních energií (solární a fotovoltaické), administrativní oddělení a ředitelství, výzkumné a vývojové laboratoře pro zkoumání a testování životnosti nových výrobků, a 35 000 m2 skladových ploch.
Fondital neustále investuje do výzkumu a vývoje nových výrobků. To dokládá například zakoupení klimatické komory pro testování radiátorů s investicí 1 milionu eur. V spolupráci s oddělením energetiky milánské polytechniky firma v roce 2009 rozšířila svou interní výzkumnou a vývojovou laboratoř, přičemž pořídila nové přístrojové vybavení a posílila firemní know how celkovou investicí 3 milionů eur, s cílem zlepšit výkonnost systémů, zvýšit spolehlivost výrobků, zvýšit bezpečnost vzhledem ke standardům na trhu a posílit ekologickou kompatibilitu výroby. Toto všechno vedlo firmu Fondital k registraci různých patentů na výrobky a neustálé snaze o další. Oddělení výzkumu a vývoje má nyní 27 specializovaných inženýrů, kteří se po celou dobu věnují studiu výrobků.

Nové výzvy pro nové horizonty

Dobývání nových hranic pro zvyšování úrovně a uspokojování nových potřeb.

Fondital je neustále se vyvíjející firma nasměrovaná do budoucnosti, ačkoliv si zachovává své historické a místní kořeny.
Cílem pro následující roky je stále silnější orientace na potřeby zákazníka, aby bylo možno adekvátně reagovat na každý požadavek jak ve vztahu k nabízeným výrobkům, tak ve vztahu k poskytovaným službám. Dalším cílem je posilování konzultačních služeb a neustálé investice do výrobních procesů a lidských zdrojů pro zlepšování výrobků a realizaci nových patentů. Fondital je velmi moderní a pokroková firma, která je v neustálém pohybu, nikdy se nespokojuje s právě dosaženými úspěchy, ale stále se snaží o nové. Je to rostoucí firma, která se rozvíjí spolu s lidmi, kteří v ní každodenně pracují.

NOVÉ TRHY
Fondital se stává čím dál tím důležitějším světovým leaderem v oblasti vytápění domácností. Nové trhy vyžadují profesionalitu a zkušenost, a to jsou požadavky, které dokáže splnit pouze stabilní a inovativní firma, jakou je Fondital. Turecko, Rusko a Čína jsou jen některé ze zemí, v nichž Fondital rozšiřuje svou prodejní síť.


NOVÉ KANÁLY
Projekt shop.fondital.it se má postupně vyvíjet a zahrnovat některé základní prvky, orientované však prvoplánově na uspokojování potřeb zákazníka. E-shop Fondital jako první v oboru kromě toho, že nabízí koncovým uživatelům rozsáhlý sortiment výrobků pro vytápění domácností (kotle, termosifony a konvektory), dává k dispozici vybranou síť odborníků na instalaci výrobků. Zákaznický servis je uživatelům a odborníkům k dispozici za účelem podpory a zlepšování služeb prodeje online.  Internetové stránky nabízejí služby s velkou částí věnovanou novinkám skládajícím se ze zboží a karet poskytujících cennou pomoc pro ty, kdo si chtějí vytápět svůj dům bezpečně a trvale udržitelně. Neustále jsou k dipozici konfigurátory, zákaznický servis a chat a nabízejí praktické rady, doporučují možná řešení a vedou uživatele výběrem výrobků nejvhodnějších pro jeho potřeby. Současně je věnován velký prostor odborníkům z oblasti vytápění a sanity, kteří se aktivně účastní online projektu a vytvářejí rozhraní pro uživatele při instalaci online zakoupených výrobků. Na internetových stránkách jsou k dispozici pro konzultaci a sdílení vyhrazené prostory, dokumentace pro instalaci a aktualizace.

“ KVALITA. Kvalita ISO_9001_COL nabízí řadu výrobků vynikající kvality. Design 100% made in Italy a oddělení výzkumu a vývoje spolupracující s velkými světovými univerzitami. Certifikát UNI EN ISO 9001 od DNV potvrzuje maximální pozornost, kterou firma Fondital věnuje kvalitě. ”

“ INTERNACIONALITA. Jsme jedním z vedoucích dodavatelů na trhu na mezinárodní úrovni v oboru vytápění. Personál komunikující více jazyky a kanceláře zastoupení zajišťují naši neustálou přítomnost na světovém trhu na důkaz naší vize „orientace na zákazníka. ”

“ INOVACE. Jsme první výrobci tlakově litých hliníkových radiátorů na světě a do současnosti jsme uvedli řadu mimořádných inovací a patentů, které se staly milníky v historii vytápění. ”

“ SPOLEHLIVOST. Jsme spolehlivý obchodní partner. Naše výrobky jsou efektivní z energetického hlediska, jsou inovativní a kvalitní. Organizace našeho prodeje se vyznačuje blízkostí k zákazníkovi a předprodejními a poprodejními konzultačními službami. ”

“ KOMPLEXNOST. Nabízíme kompletní řešení vytápění vhodná pro jakékoliv potřeby a požadavky a jako jediný dodavatel poskytujeme kompletní sortiment. Naše výrobky mají unikátní design a umožňují dosahovat úspor energie a ekonomických úspor ohleduplně k životnímu prostředí. ”

Cookies help us providing our services. Using these services, you accept our using cookies Info